Hrajeme si od jara do zimy

 
Informace

U nás se stále něco děje.

 

Přesvědčte se sami na našem webu.

10
dub

Uzavření MŠ

V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena v době: 16.7. - 24.8.2018

Kdo bude nutně potřebovat MŠ pro své dítě (začátek července, konec srpna) nutné nahlásit p. učitelkám ve třídách.
Děkujeme

10
dub

Školní stravování

Poslední platbu na účet MŠ proveďte v měsíci květnu a potom si trvalý příkaz zruště. Vyrovnání stravného bude provedeno 1. týden v červenci na vámi uvedený účet.
Trvalý příkaz si zadejte opět v měsíci srpnu, což je platba na září ! Záloha - 650,- a ostatní děti 900,-.
Variabilní symbol zůstává každému stejný.
Děkujeme

01
pro

Stravné 2018

Vážení rodiče z důvodu neustálého zdražování všech potravin jsme nuceni od 1.1.2018  přistoupit ke zdražení stravy. Zálohy pro tento školní rok ponecháme na stejné výši, nedostatek financí budeme řešit individuálně.
Od srpna 2018 budou zálohy 900,- a pro předškoláky 650,-
Děkujeme za pochopení. Vedení školy a školní kuchyně.
 

Odhlašování stravy je do 7.30h. Po této době jste omluveni pouze z docházky MŠ, ne ze stravování. Využívejte sms.

07
bře

Zápis

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Vysoké nad Jizerou pro školní rok 2018/2019 bude probíhat 3.5.2018 (čtvrtek) 9.00 -  13.00h

Upozorňijeme rodiče na povinnost přihlášení dítěte k zápisu k předškolnímu vzděláváni v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§34a odst. 2 školského zákona). Povinné předškolní vzdělávání trvá od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do záhájení povinné školní docházky (§ 34 odst. 1 školského zákona). Toto období je bezúplatné, zákonný zástupce hradí pouze stravné. Zákonný zástupce je povinnen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v místě svého trvalého pobytu - do spádové mateřské školy. Je-li přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí tuto skutečnost ředitel této školy bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

25
úno

Plavání dráčci 2018 - středy

21.03. - 1. lekce                 02.05 - 6.lekce
       
04.04. - 2. lekce 09.05 - 7.lekce
       
11.04. - 3. lekce 16.05. - 8.lekce
       
18.04. - 4. lekce 23.05. - 9.lekce
       
25.04. - 5. lekce 30.05. - 10.lekce