Náš školní vzdělávací program vychází ze čtyřdílného projektu jaro, léto, podzim, zima v souladu s děním v přírodě a ve společnosti.

Usilujeme o rodinný typ mateřské školy, preferujeme estetickou a tělesnou výchovu.

Plán zahrnuje momentální roční období, život města, ve kterém děti žijí, přírodu, která je obklopuje, mimořádné události a slavnosti v MŠ.


Obsah vzdělávání


1. Co přinášíš podzime, to se brzo dozvíme

Prostředí kolem nás
Krakonošův podzim
Podzim na spadnutí

2. Zima je tu děti

Zima a její kouzlo
Zima děti láká, postavit si sněhuláka
Já a moje okolí

3. Jak přichází jaro

Vítání jara
Vše kolem nás

4. Dovádíme se sluníčkem

Po jaru už léto vstává
Těšíme se na prázdniny

Cílem je vytvořit podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po celou dobu pobytu v MŠ, vytvořit základy pro pozdější vzdělávání a připravit děti kvalitně na vstup do základní školy, vést je ke zdravému životnímu stylu a k odolnosti proti stresům a zdraví škodlivým vlivům.

V současné době jsou na MŠ dvě oddělení, ale díky dopolednímu překrývání učitelek pracujeme se třemi věkovými skupinami.

I.   Oddělení   -   Berušky   3   -   4   roky   uč.  

Jitka Duštírová,Dis.

          Ježečci          let    uč.    Pavla Šikolová
                                     
II.    Oddělení      Dráčci          let    uč.    Mgr. Silvie Nedomlelová
                                řed.   Šárka Štěpánková