Režim dne

Vytisknout

6.30   -   8.30   scházení dětí, spontánní hra a zájmové činnosti
8.30   -   10.00   hygiena, svačina, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou a činnosti řízené učitelkou, příprava na pobyt venku
10.00   -   11.30   pobyt venku
11.30   -   12.30   hygiena, oběd
12.30   -   14.15   odpočinek
14.15   -   14.30   hygiena, svačina
14.30   -   16.00   odpolední zájmová činnost